قانون اساسی | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

قانون اساسی

19آبان
نزاع علنی دولت و شورای نگهبان بر سر CFT

نزاع علنی دولت و شورای نگهبان بر سر CFT

به گزارش جمهوریتهنگامی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نظر آن شورا درباره لایحه CFT در موعد مقرر ارسال شده است، همه ناظران تعجب کردند که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ ولی تعجب هنگامی بیشتر شد که مدیریت مجلس نیز اعلام نمود، شورای نگهبان نظر خود را در زمان مقرر و قانونی ابراز داشته […]