قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ 15 صفر 1443 Wednesday, 22 September , 2021

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی

۰۹خرداد
میزان اثربخشی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی فقط ۳۶.۵ درصد

میزان اثربخشی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی فقط ۳۶.۵ درصد

تنها ۳۶.۵ درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده است و ۴۵.۹ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۱۴.۵ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۳.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.