محمدجواد عسکری | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

محمدجواد عسکری

11دی
سفر هیاتی به روسیه برای حل مشکل برگشت خوردن محصولات کشاورزی

سفر هیاتی به روسیه برای حل مشکل برگشت خوردن محصولات کشاورزی

دوره کارنس محصولات کشاورزی بدان معناست که از زمانی که محصولات سم زده یا کود داده می‌شوند تا زمان برداشت آن، باید فاصله زمانی گذاشته شود که سم از چرخه فیزیولوژی گیاه خارج شود؛ این همان قاعده و قانون است.