محمدكاظم انبارلويی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022

محمدكاظم انبارلويی

15شهریور
فاسدترین انتخابات تاریخ

فاسدترین انتخابات تاریخ

محمدکاظم انبارلویی نوشت : ناظران داخلی و خارجی تحولات آمریکا معتقدند این کشور در سراشیبی افول قرار دارد. حکمرانی در آمریکا امروز با هیچ معیار اخلاقی، علمی نمی خواند و از بایدها و نبایدهای حتی یک جامعه لیبرال عبور کرده است. پرچم این کشور هر روز توسط مردم عاصی و معترض به آتش و نمادهای […]