محمد کردبچه | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

محمد کردبچه

05دی
به بهانه خداحافظی کردبچه با سازمان برنامه و بودجه ؛ چگونه با نخبگان رفتار می کنیم ؟

به بهانه خداحافظی کردبچه با سازمان برنامه و بودجه ؛ چگونه با نخبگان رفتار می کنیم ؟

چگونه می شود کسی را که نزدیک به نیم قرن خدمات در یک سازمان را دارد، در سکوت و بی خبری مرخص کرد؟