محمد کعب‌عمیر | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

محمد کعب‌عمیر

25دی
۳ وزیر دولت رئیسی در آستانه استیضاح

۳ وزیر دولت رئیسی در آستانه استیضاح

وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت و حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معرض استیضاح قرار دارند.