مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور

14دی
داماد زاکانی پست گرفت

داماد زاکانی پست گرفت

مهدی فیاضی، مهندسی الکترونیک و فوق لیسانس MBA دارد