مریم محبی همسر شریعتی استاندار سابق خوزستان | جمهوریت
تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

مریم محبی همسر شریعتی استاندار سابق خوزستان

11خرداد
همسر استاندار سابق خوزستان درگیر ماجرای متروپل شد

همسر استاندار سابق خوزستان درگیر ماجرای متروپل شد

مریم محبی همسر شریعتی استاندار سابق خوزستان مدعی شد: اخطار توقف کار در دولت جدید صادر شده و ارتباطی با دولت قبل ندارد.