معاینه زنان توسط مردان | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

معاینه زنان توسط مردان

11دی
فتوای رهبری درباره معاینه زنان توسط مردان

فتوای رهبری درباره معاینه زنان توسط مردان

در صورتی که معاینه ضرورت داشته و منوط به لمس و نگاه‌کردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشک زن امکان نداشته باشد، اشکال ندارد