مهدی خسروی مجری | جمهوریت
تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

مهدی خسروی مجری

08خرداد
نقش صداوسیما در حوادث و فجایعی مانند متروپل چیست؟

نقش صداوسیما در حوادث و فجایعی مانند متروپل چیست؟

صداوسیما علیرغم اینکه در دو روز نخست متناسب با ابعاد وسیع حادثه ریزش ساختمان متروپل وارد نشد و حتی رئیس صداوسیما در دانشگاه شریف به این موضوع اذعان کرد و دلایلش را نیز ذکر کرد، اما در دو روز گذشته سعی در جبران مافات کرد.