موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس یازدهم | جمهوریت
تاریخ : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 27 September , 2022

موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس یازدهم

15تیر
آیت الله جنتی رفتنی است؟

آیت الله جنتی رفتنی است؟

ایشان تا زمانی که به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان هستند، خیلی بعید است که از دبیری شورای نگهبان جا به جا شود.