میدان یا دیپلماسی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ 15 صفر 1443 Wednesday, 22 September , 2021

میدان یا دیپلماسی

۱۰اردیبهشت
کنایه به دوگانه میدان و دیپلماسی

کنایه به دوگانه میدان و دیپلماسی

سردبیر سابق روزنامه کیهان با انتشار تصویری از شرایط اقتصادی کشور انتقاد کرد.