تاریخ : پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021

نجفي+بازيان+رستمي+رضواني فر،

۲۲مهر
تخریب برای کسب کرسی مدیرعاملی شستا

تخریب برای کسب کرسی مدیرعاملی شستا

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي از اواخر دولت دوازدهم با چالش بركناري مديرعامل و اداره آن توسط سرپرست مواجه شد.