نحوه شهادت حسین فهمیده | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

نحوه شهادت حسین فهمیده

21آبان
خواهر شهید فهمیده: شهادت حسین افسانه نبود

خواهر شهید فهمیده: شهادت حسین افسانه نبود

 انصاف نیوز نوشت: با درگذشت حمید هوشنگی؛ معاون ستاد تبلیغات جنگ، ادعایی در توییتر به نقل از نگین شیرآقایی؛ خبرنگار بی بی سی منتشر شد که واکنش‌های فراونی را برانگیخت. وی مدعی شده بود که حمید هوشنگی به او گفته است شکل شهادت حسین فهمیده، افسانه‌ای ساخته‌ی او برای قهرمان‌سازی بوده است و علت اینکه […]