نشست سران هفت کشور صنعتی جهان | جمهوریت
تاریخ : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 27 September , 2022

نشست سران هفت کشور صنعتی جهان

07تیر
اعتراضات به نشست سران هفت کشور صنعتی جهان

اعتراضات به نشست سران هفت کشور صنعتی جهان

اعتراضات به نشست سران گروه هفت کشور صنعتی جهان در آلمان/ رویترز