نماز خواندن با چشمان بسته | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

نماز خواندن با چشمان بسته

11آبان
بستن چشم در نماز اشکال دارد؟

بستن چشم در نماز اشکال دارد؟

به گزارش جمهوریت؛ هنگام نماز خواندان چشم نمازگزار بهتر است نه کاملا بسته باشد ونه کاملا باز، وهر دو مورد مکروه است.بلکه چشم انسان نیمه باز باشد. و مستحب است در حال قرائت، نگاهش به محل سجده باشد. در حال قنوت، نگاهش به کف دست، در حال رکوع نگاهش به مابین پاها، در حال سجده نگاهش […]