هیراد بداغی | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

هیراد بداغی

05دی
ورود رییس قوه قضائیه به پرونده هیراد بداغی

ورود رییس قوه قضائیه به پرونده هیراد بداغی

عسل محمدی و هیراد پیربداقی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام در بازداشت قرار دارند.