وکس | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ مهر , ۱۴۰۱ Wednesday, 5 October , 2022

وکس

07تیر
چرا هرگز نباید موی بینی را از ریشه کند یا وکس کرد؟

چرا هرگز نباید موی بینی را از ریشه کند یا وکس کرد؟

فقط موی بینی را کوتاه کنید به سادگی از یک قیچی ابرو یا موبرهای برقی استفاده کنید.